Piwniczki cmentarne

Piwniczki cmentarne

Producent betonowych piwnic grobowych

Tworząc zakres usług, skierowanych do Państwa w ramach obsługi pogrzebowej staraliśmy się podejść do tematu całościowo. Dlatego poza sprawnym i profesjonalnym załatwieniem formalności związanych z dokumentacją zgonu, transportem ciała bliskiej osoby, wyborem ceremonii pochówku, trumny, kwiatów, czy rodzajem płyty nagrobnej zajmujemy się również budową piwniczek cmentarnych — spełniających wszelkie wymogi sanitarne.

Piwnice grobowe z montażem

Mamy w ofercie prefabrykowane, betonowe piwnice grobowe, czy to na jedną trumnę, czy też z możliwością piętrowania, do montażu po uprzednio wykonanym wykopie. Biorąc pod uwagę pochówki urnowe możemy wykonać również piwnice pod urny. Piwniczki cmentarne są alternatywą dla klasycznego grobu ziemnego. Dzięki nim część ozdobna- nagrobek, odporny jest na różnego rodzaju uszkodzenia wynikające np. z osiadania ziemi wokół nagrobka. W przeciwieństwie do nagrobka ziemnego, zwalania on rodzinę z obowiązku wnoszenia opłaty za przedłużenie prawa do grobu w cyklu 20-letnim. W przypadku grobów murowanych wnosi się opłatę jednorazową.